Usluge

Skeniranje

Mi u Foto Trendu svakodnevno koristimo dva tipa skenera. Stoni skener koristimo za skeniranje pojedinačnih fotografija, dokumenata, novinskih stranica... dok za filmove i slajdove upotrebljavamo specijalizovani skener.

Skeniranje fototografija

Fotografije se digitalizuju iz više razloga:

Osim kolor i crno-belih fotografija, naši sugrađani dolaze sa najrazličitijim zahtevima tako da smo do sada digitalizovali a potom prebacili na CD-R i sledeće:

U zavisnosti od vašeg zahteva digitalizovane slike mogu biti u JPEG formatu (sa maksimalnom kompresijom) ili u BMP (Color depth - 24 bit) formatu.

Skeniranje negativa i dia-pozitiva

Naš skener za filmove podržava sve standardne formate kao što su APS, 35mm, 120/220 (6x4.5, 6x6, 6x7, 6x8, 6x9), pojedinačne negative i slajdove kao i rolne.

Birotehničke usluge

Jedna od naših sporednih delatnosti je i pružanje bazičnih birotehničkih usluga kao što su:

Nama možete poveriti i izradu identifikacionih kartica što podrazumeva grafički dizajn kartice, njeno štampanje, plastificiranje i opremanje odgovarajućim priveskom.


Usluge trećim licima

Zbog tehničkih mogućnosti i dobre organizacije, kapacitet izrade fotografija je veći nego što su naše trenutne potrebe. U situaciji kad treba da se za kratko vreme odštampa veliki broj slika (svadbe, maturske večeri i ostale svečanosti), u prilici smo da pod posebnim uslovima ponudimo ostalim kolegama naše usluge. Po dogovoru, organizujemo dežurstva van radnog vremena kao i praznicima.